ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ: Ο ΤΟΞΙΚΟΣ ΕΦΙΑΛΤΗΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ

Τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά απόβλητα τα οποία αυξάνονται αλματωδώς ταυτόχρονα με την αύξηση της χρήσης συσκευών τεχνολογίας ήδη αποτελούν έναν τοξικό εφιάλτη για αρκετές περιοχές στον κόσμο. 
Όπως δείχνουν τα στοιχεία, σύντομα η αύξηση των αποβλήτων αυτών θα είναι τέτοια που οι επιπτώσεις δεν θα είναι πια ελεγχόμενες, αφού η ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίησή τους βρίσκεται ακόμα σε εμβρυακά στάδια.