ΜΕΤΑΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ & ΜΕΤΑΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (του Γιάννη Ζήση)

Είχαμε την ευκαιρία να αντιδιαστείλουμε την ψυχολογική γονιμότητα της ανθρώπινης συνείδησης, το άνοιγμα σε ένα εσωτερικό σύμπαν, στην απονευρωμένη απάθεια, που μας σέρνει στον τεχνολογικό χορό της ψυχοσωματικής καταστροφής