ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΩΝ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Ποια είναι η στάση των Ευρωπαίων απέναντι στην κλιματική αλλαγή;       Το Ειδικό Ευρωβαρόμετρο του Ιουλίου 2009 παρουσιάζει τα αποτελέσματα σχετικής έρευνας που πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2009.        Η έρευνα εξετάζει κυρίως τα...