ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΖΗΤΑ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε έκθεση στην οποία περιγράφονται οι επιλογές για την επισήμανση της καλής μεταχείρισης των ζώων, με σκοπό να προσφέρει τη βάση για μια διεξοδική πολιτική συζήτηση με τα άλλα θεσμικά όργανα