ΑΦΙΛΟΞΕΝΗ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΥΣ ΦΤΕΡΩΤΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Όρνιο, είδος προστατευόμενο, βρέθηκε πυροβολημένο από λαθροθήρες στις 9 Οκτωβρίου 2014, στο βουνό Τόμαρος, νότια των Ιωαννίνων