ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 4 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε

 Συγκεκριμένα, οι προτάσεις θα καλύπτουν σημαντικά έργα υποδομής στον τομέα της ενέργειας, όπως ενεργειακές διασυνδέσεις, αιολική ενέργεια ανοικτής θάλασσας, καθώς και δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Ενεργειακού...