ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΗΝ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Της Αγγελικής Καλλία-Αντωνίου.
Απουσία νομικών στη στελέχωση της διοίκησης, ανύπαρκτοι στην πράξη περιβαλλοντικοί έλεγχοι, ελλιπής ενημέρωση του πολίτη για τα δικαιώματά του.