ΟΛΗ Η ΕΞΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ (του Γιώργου Βασσάλου)

Την Τρίτη 19 Απριλίου, η επιτροπή οικονομικών υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εγκρίνει το πακέτο των έξι κανονισμών που συνθέτουν τη νέα «οικονομική διακυβέρνηση». Πρόκειται για τον κύριο μηχανισμό συγκέντρωσης της άσκησης της οικονομικής πολιτικής...