Ετικέτα: ΕΚΠΑΑ

ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΑ: “ΕΛΛΑΔΑ-Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ 2008”

Αύξηση της μέσης θερμοκρασίας και μείωση των βροχοπτώσεων παρατηρείται στο χώρο της Μεσογείου και στην Ελλάδα ειδικότερα από τα τέλη της δεκαετίας του ’90 σύμφωνα με στοιχεία της Έκθεσης «Η Κατάσταση του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα» για το 2008.. 

Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε. ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΚΠΑΑ) 
Η Εφαρμογή στα κράτη μέλη της Ε. Ένωσης της νομοθεσίας σχετικά με: 
Α) την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, Οδηγίες 91/271/ΕΟΚ και 98/15 και 
Β) τη χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία, Οδηγία 86/278/ΕΟΚ. 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2009 // ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Της Βάνιας Αρμένη νομικόύ, ασκούμενης στο ΕΚΠΑΑ
Επιμέλεια: Δρ. Α. Καλλία
Δείτε αναλυτικά τα περιεχόμενα πατώντας στην εικόνα. 
1. Ατμόσφαιρα ……………………………………………………….4
2. Νερά …………………………………………………………………. 5-6