ΖΩΗ ΓΙΟΡΤΗ: ΔΙΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ

ΖΩΗ ΓΙΟΡΤΗ: ΔΙΗΜΕΡΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑΣ