ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΚΛΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΠΛΟΥΡΑΛΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Η Διεθνής Πρωτοβουλία Φοιτητών για Πλουραλισμό στην Οικονομική Επιστήμη, είναι μια πρωτοβουλία 65 συλλόγων φοιτητών οικονομικών από 30 χώρες του κόσμο, με στόχο την δημιουργία προϋποθέσεων για το άνοιγμα, την ποικιλομορφία και τον πλουραλισμό στις...