ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΜΗΔΕΝΙΣΟΥΝ ΤΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΡΟΛΟΪ (της Ιωάννας Νιαώτη)

Ένα εσωτερικό «ρολόι», που βασίζεται στο DNA και «μετρά» τη βιολογική ηλικία των επιμέρους οργάνων και των ιστών, εντόπισε στον ανθρώπινο οργανισμό Αμερικανός γενετιστής, που πιστεύει ότι το εύρημά του θα οδηγήσει στην καλύτερη...