ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΝΙΑΣ: ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΜΙΑΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ

Η ΧΑΡΤΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΟΝΙΑΣ (Charter Of Compassion) είναι μια ομόφωνη οικουμενική πανανθρώπινη αναγνώριση της αρχής της  συμπόνιας   και της σημασίας της στην καθημερινή ζωή και τις διεθνείς σχέσεις.       Είναι αποτέλεσμα μιας ανοικτής και συνεργατικής πρωτοβουλίας.       Το 2008...