ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗΣ ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ ΩΚΕΑΝΟΥ

Η μόλυνση, η υπερεκμετάλλευση και η οξείδωση απειλούν τον Ειρηνικό Ωκεανό, τον μεγαλύτερο του κόσμου, φέρνοντας τα οικοσυστήματα μιας έκτασης 165 εκ. τ.χλμ σε οριακό σημείο και θέτοντας σε κίνδυνο την κατάσταση των θαλασσών παγκοσμίως. Πρόκειται για άλλη...