ΟΙ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ (του Γιάννη Ζήση)

Οι ανεπάρκειες που βιώνουμε καθημερινά της διακυβέρνησης, της επιστήμης και της κινηματικής δυναμικής λειτουργούν σε διάφορα επίπεδα. Το πρώτο επίπεδο της ανεπάρκειας είναι το εννοιολογικό αλλά αναφέρεται και στο λειτουργικό πεδίο. Μπορούμε να αρχίσουμε με την έννοια της...