Ετικέτα: ανακύκλωση σκουπιδιών

ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: 72 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΚΕΡΔΟΣ, 400.000 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε

Η πλήρης εφαρμογή της σχετικής με τα απόβλητα νομοθεσίας της Ε.Ε. θα είχε ως αποτέλεσμα την εξοικονόμηση 72 δισ. ευρώ ετησίως, θα προκαλούσε αύξηση του ετήσιου κύκλου εργασιών του ενωσιακού κλάδου διαχείρισης και ανακύκλωσης...

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΝΕΑ ΖΩΗ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ (της Μικαέλας Θεοφίλου)

“Upcycling” σημαίνει να παίρνεις σκουπίδια ή πράγματα που θα κατέληγαν εκεί και να τα προάγεις σε ένα ίσης ή και ανώτερης χρηστικής και εικαστικής αξίας αντικείμενο.  Με αυτήν τη φιλοσοφία η νεοσύστατη ομάδα Scoopa...