Ετικέτα: αλλά τώρα πια είναι αργά για να μετανοιώσουν οι αποδέκτες του συνθήματος. Σε καμμία βέβαια περίπτωση με αυτό δεν εννοούμε ότι το κράτος είναι η ορθή λύση

O MYΘΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ (της Ιωάννας Μουτσοπούλου)

Τα παγκόσμια πράγματα αποδεικνύουν πλέον ότι η ανάγκη για απόλυτη ιδιωτική πρωτοβουλία ήταν μύθος, αλλά τώρα πια είναι αργά για να μετανοιώσουν οι αποδέκτες του συνθήματος. Σε καμμία βέβαια περίπτωση με αυτό δεν εννοούμε ότι το κράτος είναι η ορθή λύση, γιατί κανένας θεσμός δεν μπορεί να λειτουργήσει αν δεν υποστηριχθεί σοβαρά από την πλειονότητα.

O MYΘΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ (της Ιωάννας Μουτσοπούλου)

Τα παγκόσμια πράγματα αποδεικνύουν πλέον ότι η ανάγκη για απόλυτη ιδιωτική πρωτοβουλία ήταν μύθος, αλλά τώρα πια είναι αργά για να μετανοιώσουν οι αποδέκτες του συνθήματος. Σε καμμία βέβαια περίπτωση με αυτό δεν εννοούμε...