Ετικέτα: αλιευτική νομοθεσία

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΤΗΣ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο ανακοίνωση για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης 2006-2008 που αφορά την απλούστευση και τη βελτίωση της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑΠ). 

ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΤΟ 40% ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ

Εκτός ελέγχου φαίνεται να βρίσκεται η κατάσταση στην παγκόσμια αλιεία με την υιοθέτηση μιας νέας ενιαίας δεσμευτικής συμφωνίας να μοιάζει περισσότερο αναγκαία από ποτέ. 
        Σύμφωνα με νέα έρευνα, ποσοστό μεγαλύτερο του 40% της παγκόσμιας αλιείας διεξάγεται με πλήρη περιφρόνηση των υφιστάμενων -εθελοντικών- κανόνων συμπεριφοράς που ισχύουν παγκοσμίως.