Ετικέτα: 17 σημεία διακήρυξης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ (1789)

Πρόκειται για ένα σύντομο μανιφέστο που εκδόθηκε το 1789 από τη Συνταγματική Συνέλευση της Γαλλικής Επανάστασης με σκοπό να συμπεριληφθεί πριν από το σύνταγμα, όταν αυτό θα ολοκληρωνόταν. Διατύπωνε τις βασικές αρχές που ενέπνευσαν την επανάσταση. Η διακήρυξη...

60 ΧΡΟΝΙΑ ΟΙΚΟΜΕΝΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ!

Η Οικουμενική Διακήρυξη για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου υιοθετήθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 1948 από τα Ηνωμένα Έθνη και ορίζει ότι κάθε άνθρωπος έχει τα ίδια θεμελιώδη δικαιώματα, ανεξάρτητα από φυλή, θρησκεία, φύλο, εθνική καταγωγή, σεξουαλικό προσανατολισμό, αναπηρία ή ηλικία. Η ελευθερία, η ειρήνη και η δικαιοσύνη οικοδομούνται πάνω σε αυτά τα δικαιώματα. Το όραμα της Διεθνούς Αμνηστίας είναι όλοι οι άνθρωποι να απολαμβάνουν τα ανθρώπινα δικαιώματα που κατοχυρώνονται στην Οικουμενική Διακήρυξη και ξεκινάει με το Άρθρο 1: «Όλοι οι άνθρωποι γεννιούνται ίσοι στην αξιοπρέπεια και στα δικαιώματα». Αποτελεί την καρδιά του κινήματος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και έχει αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία νόμων, φορέων και διεθνών προτύπων για τα ανθρώπινα δικαιώματα που οδήγησαν στη βελτίωση της ζωής χιλιάδων ανθρώπων.