Κατηγορία: ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΗΣ ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ

  «2η Ημερίδα Περιβαλλοντικής Ηθικής»         H MKO Σόλων σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Ηθικής, το Τμήμα Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής, Ψυχολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και τη ΜΚΟ Πολίτες για τα Δικαιώματα της...

ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΗΣ ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: Μία μελέτη για την κοινωνική επιχειρηματικότητα. Μεταξύ άλλων γίνεται μια γενική εισαγωγή και αναπτύσσονται τα κλειδιά της επιτυχία της κοινωνικής επιχείρησης, οι προοπτικές ανάπτυξής της σε σχέση με το περιβάλλον της...

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΚΟ ΣΟΛΩΝ

Α .ΠΛΑΝΗΤΚΟ ή ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ – Εισαγωγή στην ιδέα Β. ΠΛΑΝΗΤΙΚΟ ή ΑΜΦΙΚΤΙΟΝΙΚΟ ΧΩΡΙΟ – Αναλυτικότερη παρουσίαση της πρότασης για το Πλανητικό ή Αμφικτι-ονικό Χωριό Αρ πρωτοκ 163 6/7/2006 Υπ όψιν κου Περιφερειάρχη Στερεάς...