Κατηγορία: ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ EMAS

Το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (EMAS) και το οικολογικό σήμα είναι εργαλεία της ΕΕ για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων επιχειρήσεων, προϊόντων και διαδικασιών. Εγκαινιάστηκαν το 1995 και η εφαρμογή τους εξαπλώνεται,...

ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ (ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΩΝΥΜΙΑ, MANAGEMENT ΚΑΙ MARKETING) (του Γιάννη Ζήση)

 Η ποιότητα και η πιστοποίησή της αποτελούν τους ακρογωνιαίους λίθους για την επιτυχία των πράσινων προϊόντων στις αγορές. Παράλληλα όμως η ποιότητα και η πιστοποίηση αποτελούν παράγοντες αναδιάρθρωσης της παραγωγής και αποτελεσματικότητας της παραγωγής...

ΠΕΡΙ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (του Γιάννη Ζήση)

«Η ιστορία των προσπαθειών του ανθρώπου να καθυποτάξει τη φύση είναι η ιστορία της καθυπόταξης του ανθρώπου από τον άνθρωπο». M. Horkheimer  (διασκευάζοντας τον ΄Ενγκελς που είχε μιλήσει για τη βία στις σχέσεις) Αυτό το κεφάλαιο...

Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (του Γιάννη Ζήση)

Στο νέο παγκόσμιο ανταγωνιστικό πεδίο η Ελλάδα, εκτός των άλλων, καλείται να αξιοποιήσει το πλούσιο και γόνιμο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της ως συγκριτικό πλεονέκτημα και ως πεδίο ευκαιριών και καινοτομίας με πολιτικές ποιότητας,...