Κατηγορία: ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Η ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Η πράσινη επιχειρηματικότητα είναι μια αναδυόμενη επιχειρηματικότητα η οποία συνδέεται πολύ στενά με την αναδυόμενη πράσινη ζήτηση όπως και με την επιχειρηματική φαντασία, το επιχειρηματικό όραμα, και την καινοτομία σε πεδία που δεν έχουν ακόμη αναδειχθεί. Συνδέεται με την ανάπτυξη δηλαδή πεδίων επιχειρηματικότητας και επίσης με την θετική εξωτερική επίδραση που ασκείται στο επιχειρηματικό πεδίο για τον μετασχηματισμό της επιχειρηματικότητας σε πιο φιλική μορφή σε σχέση με το περιβάλλον, και για την ανάδειξη επίσης του αμιγούς περιβάλλοντος και της ίδιας της προστασίας του ως πεδίου επιχειρηματικότητας.
περισσότερα…

ΦΥΤΕΥΟΥΝ 2 ΔΙΣ. ΔΕΝΤΡΑ ΣΤΙΣ ΕΘΝΙΚΕΣ ΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΟΥΝ ΡΥΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης της Ινδίας ανέλαβε μια πρωτοβουλία για να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα δύο ζέοντα προβλήματα: αυτός της ανεργίας και εκείνο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Αποκάλυψε λοιπόν τα σχέδιά της να προσλάβει έως 300.000 νέους για να φυτέψουν δύο δισεκατομμύρια δέντρα κατά μήκος...

“ΠΡΑΣΙΝΗ” ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (της Ελένης Ν. Σταματίου) — Σειρά Πράσινη Επιχειρηματικότητα

“Πράσινη” Επιχειρηματικότητα και λειτουργία Μικρομεσαίων (ΜΜΕ) επιχειρήσεων – Περιβαλλοντικό Mentoring και το έργο “Thing green” Το άρθρο στοχεύει στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων της πράσινης επιχειρηματικότητας και λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω του θεσμού του...

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ — Σειρά Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Θεμελιώδη και επιμέρους χαρακτηριστικά της Π.Ε. Α.-Θεμελιώδη Χαρακτηριστικά 1) συμβιωτικότητα με τα τοπικά χαρακτηριστικά και 2) ικανότητα ανάδειξης αυτών των χαρακτηριστικών. Αυτά πρέπει να υπάρχουν σε κάθε περίπτωση και να αποτελούν το υπόστρωμα στο...

TO ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ — Σειρά Πράσινη Επιχειρηματικότητα

«Αυτά που είναι συνεχή και καθημερινά καθορίζουν τις εξελίξεις».                                                                                    P. Valery Στην Π.Ε. καθοριστικό ρόλο παίζει ο τόπος στον οποίο ασκείται αυτή. Γι’ αυτό χρειάζεται να αναδειχθεί η ιδιαιτερότητα αυτού του τόπου από φυσική...

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ — Σειρά Πράσινη Επιχειρηματικότητα

Εγχειρίδιο Πράσινης Επιχειρηματικότητας για τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις Περιεχόμενα: 1-Εισαγωγή 2-Η Πράσινη Επιχειρηματικότητα 3-Η Πράσινη Επιχειρηματικότητα στην πράξη 4-Αλλάζοντας μια υφιστάμενη επιχείρηση σε μία πράσινη επιχείρηση 5-Χρήσιμες συμβουλές για επιτυχημένη εφαρμογή Πατήστε...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η εναλλακτική νέα οικονομία Οι κατηγορίες των πράσινων «επιχειρηματιών» Η Π.Ε. ξεκινάει από την πρόσφατα εκφραζόμενη ανθρώπινη ανάγκη για ποιότητα της ζωής που μοιραία προϋποθέτει την καλή κατάσταση του περιβάλλοντος. Αυτή η ανάγκη οδηγεί...

ΟΙΚΟ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η αρνητικότητα της κοινωνίας απέναντι στην Πράσινη Επιχειρηματικότητα Α.-Πού οφείλεται Β.-Ο αμφίπλευρος ρόλος των ΜΚΟ             Η νοοτροπία της κοινωνίας παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο στην ανάπτυξη της Πράσινης Επιχειρηματικότητας. ΄Ομως η κοινωνία μερικές φορές...

ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η τοπική αυτοδιοίκηση λειτουργεί ως εγκέφαλος μιας πόλης και ακριβώς γι’ αυτό το λόγο, αυτό που βλέπουμε σήμερα στην ελληνική πόλη, αντανακλά την αδυναμία – ανεπάρκεια του συνόλου σχεδόν της τοπικής αυτοδιοίκησης του παρελθόντος. Η...

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ;

Ακούμε συχνά τελευταία και μάλιστα σε υψηλό επίπεδο ηγετών για την ανάγκη αλλαγής του αναπτυξιακού μοντέλου της οικονομίας προς αντιμετώπιση της παγκόσμιας οικονομικής και περιβαλλοντικής κρίσης.          Το ζήτημα που επισημαίνεται ιδιαίτερα είναι να υποχρεωθούν οι...

ΟΙ ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ – ΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ «ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ»

Ξαφνικά η πράσινη ανάπτυξη, μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση και την αναγκαιότητα διεξόδου από την κρίση, έχει γίνει, εκτός των άλλων, μόδα στην πολιτική και αναμένεται να επιδράσει ως ζήτημα στα κριτήρια ψήφου στις...

ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ

Πριν από λίγα χρόνια και ιδιαίτερα στην Ελλάδα ο όρος πράσινη επιχειρηματικότητα ήταν στο περιθώριο των όποιων αναφορών και υποδείκνυε μια χαμηλού ενδιαφέροντος και αποδόσεων ζώνη του επιχειρείν. Έχουμε ξεπεράσει πια την φάση αυτή που οι...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η πράσινη επιχειρηματικότητα αναγνωρίζεται σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο ως η βασική προϋπόθεση για την αειφορία και  βιώσιμη ανάπτυξη, μπροστά στην απειλή της οικολογικής κατάρρευσης του πλανήτη από τις ρυπογόνες δραστηριότητες του ανθρώπου και το φαινόμενο...

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η παγκόσμια  στροφή προς την πράσινη οικονομία δημιουργεί αισιόδοξες προοπτικές για την δημιουργία θέσεων εργασίας, δεδομένης της δίκαιης και ανθρωπιστικής αντιμετώπισης της ανάγκης για εργασία.         Η αναδυόμενη πράσινη οικονομία και οι προσπάθειες να περιοριστούν οι...

2. «ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΤΑ ΠΕΔΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1) Η νέα επιχειρηματικότητα αναπτύσσεται πρωταρχικά στην παραγωγή νέων καταναλωτικών προϊόντων και αυτό είναι άσχετο σε πρώτη προσέγγιση από τους περιβαλλοντικούς όρους και τις δεσμεύσεις που αφορούν αυτά τα προϊόντα και την διαδικασία παραγωγής...

1. ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κρίση του περιβάλλοντος, η ανάπτυξη μιας νέας στάσης απέναντι στις ανθρώπινες ανάγκες και η ανάδειξη νέων αναγκών, έχουνε φέρει στο προσκήνιο τόσο της πολιτικής όσο και της οικονομίας, ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον...

Η ΠΡΑΣΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΤΑ ΠΡΑΣΙΝΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ, ΟΙ ΔΟΜΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η πράσινη απασχόληση είναι η απασχόληση που αναπτύσσεται στους τομείς διαχείρισης των περιβαλλοντικών προβλημάτων, προστασίας και ανάδειξης του περιβάλλοντος κτλ. Η πράσινη απασχόληση και η λίστα πράσινων επαγγελμάτων διαρκώς διευρύνονται, καθώς οι ανάγκες των...

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Η Π.Ε. ξεκινάει από την πρόσφατα εκφραζόμενη ανθρώπινη ανάγκη για ποιότητα της ζωής που μοιραία προϋποθέτει την καλή κατάσταση του περιβάλλοντος. Αυτή η ανάγκη οδηγεί σε ζήτηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών και απαιτεί γενική...

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

«Και βεβαίως είμαι υπέρ των δικαιωμάτων των ζώων όπως είμαι και υπέρ των δικαιωμάτων των ανθρώπων. Αυτός εξάλλου είναι ο δρόμος του ώριμου ανθρώπου». Αβραάμ Λίνκολν, Πρόεδρος των ΗΠΑ «Άχουρα Μάζντα:Γίμα, γιε του Βίβανχατ, η...

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

«Αυτά που είναι συνεχή και καθημερινά καθορίζουν τις εξελίξεις». P. Valery Στην Π.Ε. καθοριστικό ρόλο παίζει ο τόπος στον οποίο ασκείται αυτή. Γι’ αυτό χρειάζεται να αναδειχθεί η ιδιαιτερότητα αυτού του τόπου από φυσική και πολιτιστική...