ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ NATURA 2000 (της Ιφιγένειας Κάγκαλου)

Το επόμενο διάστημα η χώρα μας πρέπει να καθορίσει και να θεσμοθετήσει τα «δικά της μέτρα προσαρμογής» για κάθε κατηγορία Π.Π. Με τη βεβαιότητα της μεταβολής των φυσικών συνθηκών, οι Π.Π. μπορούν να έρθουν αντιμέτωπες με διάφορα σενάρια, όπως: να παραμείνουν ως έχουν και επομένως να συνεχιστούν οι στόχοι διατήρησης, να μεταβληθούν αναλόγως οι στόχοι τους, να «ακυρωθούν» κάποιες από τις υπάρχουσες και να «εμφανιστούν» νέες περιοχές.

Υποθέτοντας ότι γίνεται έγκαιρα μία «εφάπαξ» θεσμοθέτηση ειδικών μέτρων, στη συνέχεια απαιτείται ένα σχέδιο «αρχών ευελιξίας», αφού η κλιματική μεταβολή είναι μια δυναμικά εξελισσόμενη διαδικασία.

Μοιάζει σαν μια αεροπορική πτήση, όπου στην πορεία για τον προορισμό οι συνθήκες συνεχώς μεταβάλλονται.

Ολα αυτά απαιτούν έναν σοβαρό και αξιόπιστο σχεδιασμό, προσήλωση στο ευρωπαϊκό και εθνικό περιβαλλοντικό δίκαιο σε σχέση με τις περιοχές Natura και την Οδηγία-Πλαίσιο για τα ύδατα, ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ των Οδηγιών, συνεχή επιστημονική παρακολούθηση έτσι ώστε να «γνωρίζουμε τις εκάστοτε συνθήκες» και ασφαλώς κοινωνική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι στην εργαλειοθήκη αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής σωστά εντάσσονται η μείωση των εκπομπών και η καλύτερη τεχνολογία.

Ομως οπωσδήποτε το σημαντικότερο εργαλείο είναι η «περισσότερη φύση», και το δίκτυο των Π.Π. είναι «φύση».

Εξίσου σημαντικό είναι να δεχτούμε την αβεβαιότητα των συνθηκών και των προβλέψεων, επομένως η συνεχής θωράκιση των περιοχών είναι το ζητούμενο.

Θα δανειστώ μία φράση του Antoine de Saint-Exupéry: «…dans la vie, il n’y a pas de solutions. Il y a des forces en marche: il faut les créer, et les solutions suivent» -και σε ελεύθερη μετάφραση, «στη ζωή δεν υπάρχουν λύσεις, υπάρχουν δυνάμεις σε εξέλιξη, τις οποίες πρέπει να διαμορφώσεις και οι λύσεις θα ακολουθήσουν».

Ιφιγένεια Κάγκαλου

* Καθηγήτρια Οικολογίας, Πολυτεχνική Σχ. ΔΠΘ, πρόεδρος Φ.Δ. Προστατευόμενης Περιοχής Κάρλας


Πηγή: Η Εφημερίδα των Συντακτών, efsyn.gr

Share

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...