ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Ανοικτή συζύτηση – Δημαρχείο Θεσσαλονίκης 20 Νοεμβρίου, ώρα 18.00 
Το Παρατηρητήριο Οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών της Κεντρικής Μακεδονίας και ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΟΕΣ) «ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ – Δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη» με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης οργανώνουν την Τετάρτη, 20 Νοεμβρίου, ώρα 18.00, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης, ανοικτή συνάντηση προς όλους, με θέμα την «Πανελλήνια Πλατφόρμα Ενεργών Πολιτών» με την ευκαιρία της έκθεσης «POLIS, 21-24 Νοε 2013».

Τα κύρια θέματα συζήτησης είναι:
– ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ Κοινωνικών Δικτύων, Οργανώσεων, άτυπων ομάδων & Ενεργών Πολιτών
– ΣΥΜΦΩΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ και θεσμούς ανοικτής διαβούλευσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
– ΘΕΣΜΟΙ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ της ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Κοινωνικές Συμπράξεις, Συνεταιρισμοί
– ΚΕΝΤΡΑ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ στους Δήμους

Διαβάστε εδώ μία σύντομη περιγραφή των ενοτήτων (pdf).