ΜΑΣ ΠΗΡΑΝ & ΤΑ ΣΩΒΡΑΚΑ…

(Πηγή: Το Ποντίκι Π.Τ. ΤΣΙΟΛΑΚΗΣ)