Η ΕΥΡΩΠΗ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΧΑΣΕΙ ΤΟ ΤΡΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Mείωση των επενδύσεων στην πράσινη ανάπτυξη και ειδικότερα στις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας καταγράφεται στη Γηραιά Ήπειρο, τη στιγµή που η Κίνα µετατρέπεται στο µεγαλύτερο εργοστάσιο παραγωγής «πράσινης» ενέργειας στον κόσµο! 

Σύµφωνα µε τα τελευταία στοιχεία που είδαν το φως της δηµοσιότητας, αν και η περυσινή χρονιά ήταν µια από τις καλύτερες για τις επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ, στην Ευρώπη σηµειώθηκε µείωση κατά το 1/5, την ίδια ώρα που οι αναπτυσσόµενες χώρες πατάνε «γκάζι» και προηγούνται, πλέον, αισθητά στο «ράλι» των πράσινων επενδύσεων.

Παγκοσµίως το 2010 οι πράσινες επενδύσεις έφτασαν στο επίπεδο – ρεκόρ των 211 δισεκατοµµυρίων δολαρίων, επιτυχία που οφείλεται, όµως, στην πολιτική της Κίνας, αφού οι επενδύσεις, κυρίως σε αιολικά πάρκα, έφτασαν τα 50 δισεκατοµµύρια δολάρια!

Σε τροχιά ανάπτυξης βρέθηκαν και άλλες χώρες του λεγόµενου αναπτυσσόµενου κόσµου, συµπεριλαµβανοµένης της Ινδίας αλλά και χωρών της Λατινικής Αµερικής. Στην Ευρώπη, αντίθετα, οι επενδύσεις στις ΑΠΕ µειώθηκαν κατά το 1/5 πέφτοντας στα 35 δισεκατοµµύρια δολάρια. Το µοναδικό «φωτεινό» σηµείο είναι οι επενδύσεις της Γερµανίας στην ηλιακή ενέργεια και γενικότερα η αύξηση των µικρής κλίµακας επενδύσεων σε ΑΠΕ.

Το Πρόγραµµα των Ηνωµένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) ανέθεσε στο Bloomberg New Energy Finance, τη σύνταξη της σχετική µελέτης, η οποία αποκαλύπτει ακόµα ένα εντυπωσιακό στοιχείο. Και αυτό είναι ότι από πλευράς νέων επενδύσεων που ενσωµατώνουν τη χρηµατοδότηση του ενεργητικού, τα επιχειρηµατικά κεφάλαια, τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια και τις επενδύσεις µέσω των χρηµατιστηριακών αγορών, οι αναπτυσσόµενες χώρες ξεπέρασαν για πρώτη φορά τις ανεπτυγµένες, µε τις επενδύσεις να έχουν ανέλθει στα 72 δισεκατοµµύρια δολάρια, σε αντίθεση µε τις βιοµηχανικές χώρες που έφτασαν τα 70 δισεκατοµµύρια.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Connie Hedegaard, Ευρωπαία επίτροπος για τη δράση για το κλίµα, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου επισηµαίνοντας ότι η Ένωση θα πρέπει να αυξήσει τον προϋπολογισµό της για να µη χάσει το τρένο των επενδύσεων στην πράσινη ανάπτυξη. Η επίτροπος προτείνει, τουλάχιστον, το 20% του προϋπολογισµού της Ε.Ε. να διατεθεί σε δράσεις για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µέσα από την ανάπτυξη των πράσινων τεχνολογιών και την προώθηση των πράσινων επενδύσεων.

Όπως χαρακτηριστικά είπε, η Ένωση θα πρέπει να δείξει ότι η πράσινη ανάπτυξη είναι βασική της πολιτική επιλογή για τη µεταστροφή της σε µια «καθαρή», ανταγωνιστική οικονοµία χαµηλού άνθρακα.

Πηγή/φωτό: Το Ποντίκι