1

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

Βάνια Αρμένη, Νομικός, Ασκουμένη στο ΕΚΠΑΑ 
Επιμέλεια: Δρ. Α. Καλλία – Αντωνίου

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το pdf

6 Nοεμβρίου 2009