1

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2009

Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)

 Περιβαλλοντική Νομοθεσία – Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2009

Βάνια Αρμένη νομικός, ασκούμενη στο ΕΚΠΑΑ

Επιμέλεια: Δρ. Αγγελική Καλλία-Αντωνίου

 

Διαβάστε αναλυτικά εδώ