1

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΦΛΑΝΔΡΑ ΒΕΛΓΙΟΥ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΦΛΑΝΔΡΑ ΒΕΛΓΙΟΥ
Εισηγητής: Πασχαλίδης Γιώργος

Ιεράρχηση Πολιτικής Διαχείρισης Απορριμάτων:
1. Πρόληψη
2. Επαναχρησιμοποίηση
3. Ανακύκλωση
4. Καύση με ανάκτηση ενέργειας
5. Απόρριψη

Συνεργασία όλων των Δήμων και των διαδημοτικών οργανισμών με τα κέντρα επαναχρησιμοποίησης. 

Πατήστε στην εικόνα για να δείτε το pdf αρχείο.