ΟΜΙΛΙΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ: ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Ομιλία-Συζήτηση: Οικολογία και Οικονομική Κρίση

Δευτέρα 23 Μαρτίου 2009, ώρα 7.30 μ.μ.

Αίθουσα Ανταποκριτών Τύπου, 
Ακαδημίας 23, Αθήνα

Ομιλητές
Γιάννης Μυλόπουλος, καθ. Πολυτεχνικής Σχολής Θεσσαλονίκης
Σάκης Κουρουζίδης, Διευθυντής της Ευωνύμου Οικολογικής Βιβλιοθήκης
Γιάννης Παρασκευόπουλος, στέλεχος των Οικολόγων Πρασίνων
Γιάννης Σχίζας, εκδότης του περιοδικού “Οικολογείν”

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Σπύρος Σγούρος, Πρόεδρος της ΔΗΩ (Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων)