ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ (του Γιάννη Ζήση)