Τα ιστορικά στάδια της σχέσης πολιτισμού και περιβάλλοντος (του Γιάννη Ζήση)